Napsali o nás

Vážení a milí členové redakční rady časopisu Bezevšeho, toto mírně důvěrné oslovení je, myslím, namístě – jsme přece staří známí. Zúčastňujete se naší soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis již několik roků a přiznám se, že se právě na časopis Bezevšeho pokaždé těším. V době, kdy je v médiích mnohdy až příliš okatě dávána najevo lhostejnost k detailům a na pečlivé grafické a typografické zpracování novin a časopisů buď vydavatel téměř rezignuje, nebo je naopak jejich jediným zajímavým prvkem, je uměřenost poměrně vzácně k vidění. A právě uměřenost je – aspoň v mých očích, charakteristickým prvkem Vámi vydávaného časopisu.

Bezevšeho je obsahově patřičně zajímavým časopisem vycházejícím na střední škole, na první pohled je zřejmé, že formální stránka je ve srovnání s ostatním „soutěžícími“ velmi dobrá, avšak nikoliv nepřiměřená či dokonce nemístně okázalá. Časopis je skvělým reprezentantem své školy. Poděkování za to patří všem, kdo se na něm podílejí – studentům, kteří přinášejí svou invenci, nápady a témata, jež jsou jejich věku vlastní, ale stejně tak i pedagogům formujícím tvůrčí vzepětí vzešlá z právě objevených světů a nenápadně dohlížejícím na to, aby se ze vskutku inspirativního časopisu nestal plátek vhodný pro makulaturu, případně pro založení do šanonu ve školním archivu.

Přeji Vám i Vašemu časopisu mnoho dobrých nápadů i trpělivosti při jejich realizaci minimálně v dalších padesáti číslech. A také Vám přeji hodně spokojených čtenářů – bez nich by Vaše snažení postrádalo smysl.

Gratuluji Vám k letošnímu třetímu vítězství v soutěži Nejinspirativnější středoškolský časopis a těším se na příští setkání s časopisem Bezevšeho i s lidmi, kteří za ním stojí. S přáním mnoha úspěchů ve škole, v redakci i jinde.

Zdeněk Kučera, předseda Odborového svazu novinářů a pracovníků médií ČR


Vážení mladí kolegové, je mi ctí a potěšením vám poblahopřát svým jménem při příležitosti padesátého vydání vašeho časopisu. Máme možnost sledovat časopis Bezevšeho po celou dobu trvání soutěže o „Nejinspirativnější středoškolský časopis”. Vaše kvalitní a inspirativní práce se po zásluze mnohokrát projevila v hodnocení poroty soutěže. Porota soutěže, podobně jako vaše redakce, je obměňována. Výsledky, kterých dosahujete, jsou dalším důkazem vysokého standardu kontinuity vašeho časopisu. Svojí prací působíte nejen radost sobě a svým kolegům, ale přispíváte i k udržení úrovně naší soutěže a jste inspirací pro další středoškolské časopisy.

I když se v budoucnosti jen někteří z vás rozhodnou pro práci v médiích, věřím, že vzpomínka na tvorbu vašeho časopisu vám zůstane a bude inspirací. Svobodné myšlení a odvaha nazývat věci pravým jménem patří k průvodním znakům zdravého mládí. Jsem přesvědčen, že to, co jste při své novinářské činnosti pro časopis Bezevšeho udělali, zkušenosti, které jste získali, najde pro vás v budoucnosti své uplatnění.

Walt Disney dělil lidi do tří kategorií, traviče studní, sekáče trávy a obohacovatelů života. Podle mého upřímného názoru po právu patříte svou prací k obohacovatelům života. Neboť nezapomínejme, „Není malých rolí”. Přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci a v dalším životě.

Václav Brůžek, zakladatel soutěže „Nejinspirativnější středoškolský časopis“