Školní časopis Bezevšeho

Vydává SOŠmgp Rumburk

Stáhnout v PDF

Poslední čísla

Bezevšeho 58

Stáhnout

Bezevšeho 57

Stáhnout

Bezevšeho 56

Stáhnout

Archiv čísel

Historie

Časopis Bezevšeho vychází pravidelně od roku 2003, i když vznikl již v roce 1999. Tehdy se studentce A. Kubové podařilo vytvořit dvě první čísla. Byla to ona, kterou napadl tento zajímavý název. V roce 2003 se Iva a Ivo Šabatovi rozhodli navázat na tato první čísla, podpořit noviny a hlavně pomoci studentům a motivovat je k vlastní tvorbě.

Bezevšeho je občasník, který vychází minimálně třikrát za školní rok. Počet výtisků se pohybuje v nákladech 300 až 500 kusů a počet stran se stabilizoval na třicet dva při formátu A4. Časopis má i svoji elektronickou podobu na www.bezevseho.eu. Čtenáře si našel nejen mezi pedagogy, studenty a jejich rodiči, ale projevují o něj zájem i zákazníci naší tiskárny a především absolventi naší školy.

V redakční radě pracují studenti i pedagogičtí pracovníci. Složení RR se každoročně mění. O naplnění a především úroveň novin pečuje Mgr. Iva Šabatová, která ošetřuje obsahovou rovinu časopisu, originalitu, tematickou pestrost a aktuálnost.Grafickou stránku tvoří Ivo Šabata. Korektury zajišťuje Mgr. Bc. Jiří Uher. Zprávy o dění na domově mládeže pravidelně přináší Bc. Lenka Obergruberová.

Redakce si klade za cíl být originální nejen v textu, ale i v obraze, proto otiskuje původní fotografie, kresby a karikatury. Smyslem Bezevšeho je přinášet aktuality a perličky ze školních lavic i od katedry, zajímavé rozhovory, recenze, povídky, fejetony, cestopisy, ale také odborné články nebo zprávy ze světa polygrafie. V každém případě časopis odráží dovednosti vyučovaných oborů reprodukční grafik, tiskař a knihař.

V roce 2007 se Bezevšeho poprvé zúčastnilo soutěže vyhlášené Asociací studentských klubů ČR, kde v konkurenci více jak 60 časopisů získalo absolutní vítězství a o rok později cenu za nejlepší obsah, kdy porota tvořená zástupci médií a členů Obce spisovatelů ocenila autorskou a původní novinářskou tvorbu. V roce 2009 pak Bezevšeho obdrželo 1. místo za grafickou stránku. Ve stejném roce se časopis zúčastnil další celostátní soutěže, pořádané Klubem volných novinářů SNČR při Syndikátu novinářůČR, kde získal nejvyšší ocenění a titul Nejinspirativnější středoškolský časopis České republiky. V roce 2010 toto
1. místo mezi středoškolskými časopisy obhájil. I v následujících letech se časopisu daří obhajovat tyto pozice, redaktoři pravidelně přebírají diplomy za umístění na prvních třech místech.

Společně chceme, aby Bezevšeho vždy našlo své čtenáře, protože jen takový časopis, který je čtený a žádaný, přináší radost těm, kteří na něm pracují.

Iva a Ivo Šabatovi